Storitve

Od leta 2007 ponujamo specializirane inženirske in svetovalne storitve, povezane z

 • analizami,
 • načrtovanjem,
 • gradnjo,
 • obratovanjem,
 • upravljanjem,
 • nadzorom in
 • tehnično podporo

 

jedrskim in sevalnim objektom, ter drugim kompleksnim energetskim in industrijskim postrojem.

 

Kontakt

Obrazec za povpraševanje


INKO svetovanje, d.o.o.
T: + 386 1 429 31 91
M:  +386 31 31 90 90
E:   inko[@]siol.net

 

Reference

Projekti

 • Ocena tveganja zaradi nesreče v železniškem prometu
 • Izdelava Bele knjige razvoja elektroenergetike z vidiki nadaljnje uporabe jedrske energije v Sloveniji
 • Izdelava študije za umeščanje v prostor novih jedrskih objektov v Sloveniji in širše
 • Izdelava študij za varnostne kriterije in proces izdaje dovoljenja za nove jedrske objekte
 • Izdelava študije o verjetnosti padca letala
 • Izdelava programa in vodenje šole za zakonodajo na področju sevalne in jedrske varnosti
 • Izdelava strokovnih mnenj s področja jedrske in sevalne varnosti
 • Pregled projektne dokumentacije in varnostnega poročila za odlagališča radioaktivnih odpadkov
 • Monitoring radioaktivnosti v okolju 
 • Pregled projektne dokumentacije in varnostnega poročila za zapiranje rudnika urana
 • Pregled Nacionalnih poročil  za upravljanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
 • Izdelava poročil o vplivih na okolje

Stranke

 • Holding Slovenske Elektrarne
 • GEN energija
 • Agencija za radioaktivne odpadke
 • Slovenske železnice
 • Ministrstvo za obrambo
 • Institut Jozef Stefan
 • Nuklearna Elektrarna Krško
 • Mednarodna Agencija za Atomsko Energijo
 • Institut za metalne konstrukcije
 • Elektroinštitut Milan Vidmar
 • AREVA NP GmbH